Clients

Museus: Per fer accessibles les col·leccions de museus o d'institucions culturals en general oferim la possibilitat de produir reproduccions tàctils que es poden cedir en préstec o bé donar gratuïtament als visitants. Addicionalment, podem produir mapes tàctils que facilitin el desplaçament per l'espai en qüestió durant la visita.
 
Ens gestors de transport public: oferim l'edició de guies que inclouen text en Braille i diagrames o gràfics tàctils així com mapes que poden mostrar la xarxa sencera o una part. Als centres o nodes de transport com estacions, terminals, ... podem oferir punts d'informació audio-tàctil.
 
Gestors d'espais naturals: UNa manera de fer accessibles rutes o itineraris en parcs naturals é l'edició de guied adaptades. En aquest àmbit oferim guies que inclouen la informació referent a aquell itinerari específic en format tàctil i visual. Inclouen ímatges i texte en grans caracters així com grafics tàctils i braille. Addicionalment es pot instal·lar senyalètica que ofereix al visitant informació al llarg de la ruta.
 
Altres: En general tots els organismes public o privats, que atenguin visitants, usuaris, clients, ... i que els ofereixin algun tipus d'informació en format visual poden fer aquesta informació accessible al col·lectiu de persones cegues o amb discapacitat visual d'una forma compatible amb les necessitats de les persones sense discapacitat visual. Els nostres productes estan concebuts sota els principis del disseny universal i això els garantitza la usabilitat per una variada tipologia d'usuaris. Entre els clients potencials que considerem hi ha: museus, gestors de transport públic, espais naturals, hotels, edificis publics, espais d'interès cultural o turistic, instal·lacions esportives, ...