Notícies

APH US Map

Una nova aplicació per al Talking Tactile Pen (TTP).

Gener 2014 |

Touch Graphics col·labora amb American Printing House for the Blind en la producció d’un mapa àudio tàctil dels Estats Units. El mapa proporciona informació visual, tàctil i, amb l’ajut del TTP informació àudio. Actualment s’està treballant en la fase de test amb usuaris i ben aviat esperem poder iniciar la producció d’aquest i d’altres mapes. 

 

http://www.fredshead.info/2014/01/seeking-field-evaluators-for-us-map.html

Mapa amb smart pen
Mapa amb smart pen