Assessorament global

Touch Graphics Europe, amb l’ajut d’empreses col·laboradores, ofereix assessorament global per fer accessible a tots els col·lectius tan l’espai físic amb contingut com en museus, parcs naturals, parcs zoològics, aquaris, transport públic, etc.