Gràfics tàctils

Els gràfics tàctils son reproduccions tàctils d’imatges. Poden estar en format de làmines individuals, en llibres que solen combinar la informació en text i imatges o en fitxes per a organitzar activitats més participatives amb els visitants.

Es poden fer reproduccions tàctils d’un gran ventall de productes. Entre d’altres: cartografia(des de mapes d’orientació i mobilitat fins a mapes geogràfics), reproduccions tàctils d’obres d’art(per a fer accessibles obres exposades en museus o exposicions itinerants), guies de transport públic, itineraris en espais naturals(inclouen mapes de rutes, reproduccions tàctils d'elements de flora o fauna característics d'aquell entorn o una descripció de la ruta amb els principals punts d'interès), guies per a parcs zoològics o aquaris, observatoris astronòmics, etc.

En definitiva, es poden fer gràfics tàctils de qualsevol espai que aculli visites de públic general que pot tenir la necessitat d’oferir informació als seus visitants en un format accessible.