Models audiotàctils

Els models audiotàctils són instal·lacions que descriuen al usuari un espai o un objecte a traves de:

• Un element físic en relleu per transmetre la informació tàctilment (pot ser un mapa tàctil o un model en 3D)
• Una locució que ofereix la informació auditiva
• Subtítols en pantalla. 

Oferint la informació per múltiples canals pretenem que aquestes instal·lacions puguin ser usades pel major nombre d'usuaris possible i dissenyar els nostres productes segons els principis del Disseny Universal.