Talking Tactile Pen TTP

Touch Graphics Europe dissenya i produeix material àudiotàctil basat en la tecnologia smart pen.

El Talking Tactile Pen (TTP) actua com a instrument per explorar els missatges àudio que hi ha assignats a les diferents parts d'una imatge tàctil. Utilitzat conjuntament amb l'exploració tàctil, el TTP permet obtenir informació en format àudio que amplia la informació relativa a cada part.

El projecte, liderat per Touch Graphics Inc i pel Smith Kettlewell Eye Research Institute, va estar finançat en el seu desenvolupament amb una subvenció del programa SBIR del United States Department of Education. Touch Graphics Europe dissenya i produeix material àudiotàctil basat en la tecnologia smart pen.