Consultoria d'accessibilitat

Touch Graphics Europe ofereix assesorament global per aportar solucions en tots els àmbits de l'accessibilitat.

Touch Graphics Europe, amb l'ajut d'empreses col·laboradores, ofereix assessorament global  per fer accessible a tots els col·lectius tan l'espai físic com el contingut. També podem encarregar-nos de projectes que incloguin la instal·lació de paviment podotáctil, audidescripció, interpretació en llengua de signes, subtitulació,maquetes tàctils

Consultoria d'accesibilitat